Ostracyzm to nie jest rozwiązanie

Ostracyzm to nie jest rozwiązanie

Leczenie alkoholizmu jest możliwe, chociaż zdecydowanie nie jest łatwe i trudno jest też oczekiwać permanentnych efektów już po podjęciu jednej próby. Charakterystycznym elementem uzależnienia jest wracanie do nałogu. Takie porażki są częścią wyzwania i ich pojawianie się musi motywować do jeszcze silniejszej walki. Poddawanie osoby uzależnionej ostracyzmowi, kiedy ta próbuje zerwać z nałogiem, nie jest działaniem, które pomagałoby w osiągnięciu celu.

Terapia alkoholowa to przede wszystkim decyzja

Ośrodek leczenia uzależnień alkoholowych jest miejscem, gdzie trafiają osoby uzależnione od alkoholu, ale ich uzależnienie nie jest bezpośrednim powodem przyjęcia. Ośrodki leczenia alkoholizmu nie są dla ludzi uzależnionych tylko dla tych, którzy chcą swoje uzależnienie kontrolować.

Osobami uzależnionymi pozostaną już zawsze. Mogą jednak być osobami przez zdecydowaną większość czasu trzeźwymi, a czasami nawet trzeźwymi permanentnie, chociaż i w takich przypadkach dochodzi do nawrotów choroby. Ośrodek dla alkoholików ze swojej strony zapewnia wsparcie i zwłaszcza zrozumienie, bo o to jest najczęściej.

Wewnętrzna walka z alkoholizmem

Walka z alkoholizmem to przede wszystkim walka z własnym organizmem. Walka podejmowana świadomie i celowo, w której ośrodek dla alkoholików jest tylko wsparciem zewnętrznym, które fakt istnienia tej walki dostrzega i docenia. Jeśli osoby z otoczenia chorego nie są w stanie dostrzec walki pacjenta i skupiać będą się tylko na porażkach, znacznie utrudni to odzyskiwanie kontroli nad zachowaniem związanym z alkoholem. Alienacja osoby uzależnionej to silny czynnik sprzyjający nawrotom choroby