Organizacja non-profit – w jaki sposób ją założyć?

Organizacja non-profit - w jaki sposób ją założyć?

Jak założyć własną organizację non-profit? Fundacja to forma organizacji non-profit, która ma na celu realizację określonych działań społecznych, charytatywnych lub edukacyjnych. Jeśli masz pasję do pomagania innym i chciałbyś założyć własną fundację, ten artykuł jest dla Ciebie.

Jak ją założyć?

Zanim rozpoczniesz procedurę zakładania fundacji, musisz zrozumieć, że jest to proces czasochłonny i wymagający. Oto kilka kroków, które powinieneś podjąć:

1. Określ cel swojej fundacji – przed założeniem fundacji musisz mieć jasno sprecyzowany cel, który chcesz osiągnąć. Może to być pomoc potrzebującym dzieciom, wsparcie osób starszych lub działalność na rzecz ochrony środowiska.

2. Opracuj statut fundacji – statut to dokument, który określa cele, zasady działania oraz strukturę organizacyjną fundacji. Powinien zawierać informacje o zarządzie, organach fundacji oraz sposobie finansowania.

3. Zarejestruj fundację – aby formalnie założyć fundację, musisz zarejestrować ją w odpowiednim sądzie rejestrowym. W Polsce jest to Krajowy Rejestr Sądowy. Rejestracja wymaga dostarczenia kompletnego wniosku oraz opłacenia stosownej opłaty.

4. Pozyskaj środki finansowe – aby fundacja mogła rozpocząć swoją działalność, musisz pozyskać środki finansowe.

Podstawowe zasady działania

Fundacja ma kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać:

1. Niezależność – fundacja powinna działać niezależnie od osób trzecich, takich jak sponsorzy czy rząd. To pozwala zachować niezależność w podejmowaniu decyzji i realizacji celów.

2. Cel społeczny – fundacja powinna działać na rzecz dobra społecznego. Jej celem powinno być poprawianie warunków życia innych ludzi, ochrona środowiska lub promowanie kultury.

3. Transparentność – fundacja powinna działać w sposób przejrzysty i transparentny. Powinna regularnie informować o swojej działalności, zarządzaniu finansami oraz realizacji celów.