Opis działalność kancelarii patentowej

Opis działalność kancelarii patentowej

Patenty zapewniają prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez ściśle określony czas. Biuro patentowe to miejsce, do którego może przyjść każdy wynalazca, który uzyskać patent na swój wynalazek.

Z czym możemy iść do biura patentowego?

Biuro patentowe świadczy bardzo szeroki zakres usług. Biuro patentowe może pomóc w uzyskaniu nie tylko patentu na wynalazek. Kancelaria, w której pracuje rzecznik pomoże również w uzyskaniu prawa ochronnego na wzór towarowy albo użytkowy. Kancelaria patentowa może reprezentować klientów polskich i zagranicznych. Patenty można uzyskać nie tylko na wynalazki, ale także na urządzenia i produkty. Kancelaria patentowa świadczy swoje usługi dla klientów z całej Polski, którzy chcą uzyskać patenty.

Gdzie może reprezentować klientów rzecznik patentowy?

Rzecznik patentowy może reprezentować swoich klientów przed różnymi organami. Rzecznik patentowy posiada wiedzę, która pozwala mu reprezentować klientów przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym oraz przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Za swoje usługi kancelaria pobiera oczywiście honorarium. Pojawia się więc pytanie o rzecznik patentowy cennik. Warto więc wiedzieć, że rzecznik patentowy cennik przygotowuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Dla klientów ubiegających się o patenty istotne jest to, że rzecznik patentowy cennik nie należy do wysokich. Oznacza to, że z usług kancelarii patentowej warto skorzystać, aby jak najlepiej chronić swoją własność przemysłową.