Leczenie poprzez naukę reagowania

Leczenie poprzez naukę reagowania

Alkoholizm to uzależnienie. Zrozumienie tego truizmu nie jest jednak proste, ponieważ uzależnienie staje się częścią człowieka. Ośrodek leczenia uzależnień alkoholowych ma na celu przerwanie negatywnych schematów i trzeba tutaj uczciwie powiedzieć, że jest to miejsce dalekie od ideału głównie dlatego, że samo w sobie nie jest nowym, pozytywnym i permanentnym schematem, który byłby w stanie zastąpić schematy dotychczasowe. Tym niemniej, mamy tutaj do czynienia z zaburzaniem dotychczasowych schematów, co już jest bardzo pozytywne.

Alkohol jako część życia

Ośrodek dla alkoholików, zwłaszcza ośrodek zamknięty, ma na celu w pierwszej kolejności wyrwanie osoby uzależnionej z jej codzienności, w której alkohol jest jednym z normalnych elementów. Ośrodek dla alkoholików zmienia plan dnia osoby uzależnionej, zmienia jej otoczenie, zmienia osoby, z którymi się spotyka na co dzień.

Terapia alkoholowa ma na celu sprawienie, że w życiu osoby uzależnionej nie będzie już elementów, których naturalnym dopełnieniem, uzupełnieniem lub chociażby tylko towarzystwem był alkohol. Leczenie alkoholizmu nie leczy uzależnienia, ale leczy praktykę działania, codzienność, która generuje czynniki ryzyka.

Podtrzymywanie zachowań pozytywnych

Ośrodki leczenia alkoholizmu nie są miejscami stałego pobytu. Wkrótce trzeba je opuścić. Po okresie pobytu osoba uzależniona powinna mieć jednak wyrobione schematy działania w taki sposób, by radzić sobie z typowymi wyzwaniami dnia codziennego poprzez działania, w których alkohol niej jest jednym z uwzględnionych elementów. Nowy sposób myślenia i działania bez alkoholu ułatwia pozostawanie poza jego wpływem i rozpoczęcie nowego życia.