Czym jest audyt UX?

Jednym z pojęć, które powinien znać każdy, kto zdecydował się na prowadzenie serwisu internetowego jest audyt UX. Jest to tak zwany audyt użyteczności, który jest niczym innym jak kompleksową oceną serwisu. Zobaczmy na czym koncentruje się audyt UX oraz jaki jest jego cel.

Audyt UX, czyli co?

Audyt UX dokładna, niezwykle wyczerpująca analiza, której celem jest kompleksową ocena serwisu internetowego ? wspomnieliśmy o tym we wstępie. Audyt UX przeprowadza agencja user experience. Dokonując analizy, sprawdza ona, czy serwis internetowy jest zgodny z oczekiwaniami, jakie względem niego mają użytkownicy, z jego preferencjami oraz przyzwyczajeniami. Dobrze wykonany audyt UX wskazuje, co należy zmienić, aby użytkownicy korzystający z serwisu byli bardziej zadowoleni i oceniali go lepiej.

Na czym koncentruje się audyt?

Agencja user experience wykonująca audyt UX koncentruje się na kilku istotnych elementach tworzących każdy serwis. Przede wszystkim przeanalizować należy system nawigacji, a także strukturę, jaką posiada strona główna. Wykonując audyt, design studio koncentruje się także na tym czy treści opublikowane na stronie są zrozumiałe dla Internautów.

Często popełnianym błędem jest bowiem publikowanie treści, które są mało przejrzyste i naszpikowane słowami niezrozumiałymi dla wielu osób. Istotnie obniża to zadowolenie, które towarzyszy korzystaniu z serwisu. Jeśli chcemy, aby nasz serwis internetowy działał jak należy, koniecznie należy postawić na usługi, jakie oferuje agencja UX. Wykonany przez nią audyt UX to najlepszy sposób na to, aby dowiedzieć się, co w serwisie trzeba poprawić.