Audyt użyteczności: co to takiego?

Audyt użyteczności: co to takiego?

Agencja UX to miejsce, do którego można się udać, jeśli chcemy zlecić chociażby audyt UX. Zobaczmy czym jest audyt UX i dlaczego warto skorzystać z usług, jakie oferuje agencja UX.

Czym jest audyt UX?

Agencja user experience wykonuje audyt UX na najwyższym poziomie. Pod terminem tym kryje się profesjonalna analiza, która jest kompleksową, wszechstronną oceną serwisu internetowego. Agencja UX, wykonując audyt UX, uwzględnia to, czy serwis wpisuje się w oczekiwania, preferencje oraz przyzwyczajenia użytkowników. Zlecając audyt UX, można sprawdzić, co należy poprawić w serwisie, aby poziom satysfakcji korzystających z niego Internautów wzrósł.

Jakie zadania można zlecić agencji UX?

Agencja UX oferująca audyt UX pracuje naprawdę kompleksowo. Oznacza to, że taki audyt obejmuje szereg elementów tworzących serwis. Design studio koncentruje się między innymi na zastosowanym systemie nawigacji. Bada również strukturę, jaką ma strona główna, sprawdza, czy przekazywane informacje są zrozumiałe dla osób wchodzących na stronę. Agencja user experience koncentruje się też na użyteczności formularzy oraz na tym, jak rozmieszone są na stronie te elementy, w które użytkownik może kliknąć.

Co ważne, audyt UX może być przeprowadzany z zastosowaniem trzech narzędzi. Zalicza się do nich analizę heurystyczną, wędrówkę poznawczą oraz listę kontrolną. Co ważne, agencja user experience zobowiązana jest do zastosowania przynajmniej dwóch metod. Jest to warunek konieczny, aby wyniki audytu można było traktować jako wiarygodne i mające realną wartość.